หลักสูตรงานบริการ (Services)

หลักสูตรงานบริการ (Services) สามารถจัดได้ทั้งแบบ Public และ In-house Training ซึ่งหลักสูตรที่นำมาลงเป็นเพียงหลักสูตรมาตรฐานของ Guest Speakers เท่านั้น มีการอบรมสำหรับทุก ๆ ระดับ (หัวหน้างาน พนักงาน) 

หากท่านต้องการจัดเป็นแบบ In-house Training ทาง Great STQ Training จะทำการออกแบบรายละเอียดหลักสูตรตามความต้องการขององค์กรท่าน เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรของท่านต่อไป

 • หลักสูตร จิตสำนึกการบริการสู่ความเป็นเลิศ
 • หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
 • หลักสูตร การบริการ 360 องศาอย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตร ทักษะการพูดกับการบริการอย่างไรให้ถูกใจทุกครั้ง
 • หลักสูตร การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริการลูกค้าเก่า
 • หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
 • หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการอย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตร นวัตกรรมการให้บริการสมัยใหม่
 • หลักสูตร การบริการแบบประชิดตัว
 • หลักสูตร การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตร การบริการระดับมืออาชีพ
 • หลักสูตร การบริหารลูกค้ารายสำคัญ 
 • หลักสูตร การบริการศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ระดับมืออาชีพ
 • หลักสูตร มาตรฐานการยกระดับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร ปลูกงานบริการด้วยความรัก
 • หลักสูตร การบริหารจัดการในงานบริการอย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตร ยกระดับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
 • หลักสูตร การสร้างและจัดระบบมาตรฐานงานบริการให้เป็นเลิศ
 • หลักสูตร ศาสตร์ในการพัฒนาและสร้างสรรค์วาทะในงานบริการ
 • หลักสูตร Professional Call Center
 • หลักสูตร จิตวิทยาในการแก้ไขปัญหาในงานบริการ
 • ฯลฯ