หลักสูตรการขาย และ การตลาด (Sales and Marketing)

หลักสูตรการขายและการตลาด (Sales and Marketing) สามารถจัดได้ทั้งแบบ Public และ In-house Training ซึ่งหลักสูตรที่นำมาลงเป็นเพียงมาตรฐานของ Guest Speakers เท่านั้น มีการอบรมสำหรับทุก ๆ ระดับ (หัวหน้างาน พนักงาน) 

หากท่านต้องการจัดเป็นแบบ In-house Training ทาง Great STQ Training จะทำการออกแบบรายละเอียดหลักสูตรตามความต้องการขององค์กรท่าน เพื่อให้ได้ตรงกับความต้องการของอย่างชัดเจน

 • หลักสูตร ยกระดับความคิดพิชิตยอดขาย
 • หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์
 • หลักสูตร กลยุทธ์รุกรับการแทรกแซงตลาดค้าปลีก
 • หลักสูตร กลยุทธ์ผสานการขายและการตลาด
 • หลักสูตร ยกระดับประสิทธิภาพงานขาย
 • หลักสูตร การเจรจาต่อรองขายอย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตร การเพิ่มคุณค่าในการขายให้กับตัวเอง
 • หลักสูตรการขายและการบริการอย่างที่ปรึกษา
 • หลักสูตร เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตร การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • หลักสูตร เทคนิคการขายและบริหารจัดการลูกค้าแบบประชิดตัว
 • หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย
 • หลักสูตร เทคนิคการขายและปิดการขายเชิกรุก
 • หลักสูตร บุคลิกภาพของพนักงานขายระดับมืออาชีพ
 • หลักสูตร ปลุกยักษ์พิชิตการขาย
 • หลักสูตร Professional PC who boost Sales
 • หลักสูตร Service Minded, what boost Sales
 • หลักสูตร Professional Sales Skills
 • หลักสูตร การบริหารทีมขายให้ทะลุเป้า 
 •  หลักสูตร การวางแผนและบริหารงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ 
 • ฯลฯ